نقشه کشی ساختمان<درجه1و2>

مسابقه’ نقشه کشی/مطالبی درمورد <درجه1و2>

دیوار

انواع دیوارها

الف) از نظر نوع مصالح و مواد مصرف شده و ...

1- بتنی 2- سنگی 3- آجری 4- چوبی

توجه: در ایران,دیوار آجری ( به علت فراوانی آجری ) کاربرد بیشتری دارد.

ب) کاربرد ( مورد استفاده )

1- دیوار پی 2- دیوار خارجی 3- دیوار جدا کننده یا« پارتیشن» 4- دیوار باربر ( حمال ) 5- دیوار محافظ = حائل = ضامن و ...

آجر ( خشت پخته )

طول استاندارد آجر L=2b+1cm

عرض =b طول =L

ابعاد استاندارد آجر در ایران 22*5/10*5 سانتی متر

                                  انواع دیوارها از نظر کار برد ( مورد استفاده )

1- دیوار کرسی چینی ( مسنی )

تعریف: دیواری که بین دیوار اصلی ( باربر ) و پی قرار می گیرد,دیوار کرسی چینی می نامند.

توجه 1: معمولا" روی کرسی چینی قیر گونی می شود ( برای جلوگیری از نفوذ رطوبت ).

توجه 2: نما سازی روی کرسی چینی خارج ساختمان,با سنگ ازاره  (هزاره ) صورت می گیرد.

توجه 3: ضخامت دیوار کرسی چینی 10تا20 سانتی متر از ضخامت دیوار روی آن,بیشتر در نظر گرفته می شود که آن را اصطلاحا" ریشه یا ناخن می نامند,و ضخامت پی زیر کرسی چینی 10تا20سانتی متر از ضخامت دیوار کرسی چینی بیشتر در نظر گرفته می شود.

2- دیوار خارجی ساختمان

تعریف: دیوار بین فضای خارج و داخل ساختمان را دیوار خارجی ساختمان می نامند.

توجه 1: دیوار های خارجی معمولا" باربر هستند.

توجه 2: این نوع دیوار در مقابل عوامل جوی پایدار می باشد و عایق سرما , گرما و نیز حرارت می باشد.

توجه 3: چنانچه اسکلت ساختمان فلزی و یا بتنی باشد این نوع دیوار از آجرهای سفالی و توخالی و ... که نقشه باربری نداشته باشد,استفاده می شود.

3- دیوارهای جدا کننده = دیوار تقسیم = پارتیشن

تعریف: دیوار که فضای داخل ساختمان را تقسیم می کند.به طوری که نقش باربری نداشته باشد,دیوار پارتیشن می نامند.

توجه 1: دیوار پارتیشن به صورت تیغه یا 5 سانتی و به صورت نیم آجر,یا 11سانتی متری می باشد.

توجه 2: چون این دیوار غیر باربر می باشد به آن پی تعلق نمی گیرد.

توجه 3: جهت اجرای پارتیشن ها به غیر از آجر از مصالح دیگری به جای دیوار آجری استفاده نمود.از جمله آنها چوب,فایبرگلاس و پانل گچی و .... می باشد.

4- دیوار باربر = دیوار حمال

تعریف: دیواری که بارهای مرده و زنده وارده از سقف را تحمل می کند,دیوار باربر یا حمال می نامند.

توجه 1: حداقل ضخامت دیوار های باربر 35 سانتی متر می باشد.

توجه 2: ملات مصرفی در این نوع دیوارها,ملات ماسه سیمان و یا ملات باتارد می باشد.

5- دیوارهای محافظ = دیوار حائل

الف) دیوار محافظ عایق کاری ب) دیوار محافظ در برابر ریزش

الف) دیوار عایق کاری:

تعریف: دیواری که در زمین ها, در پشت دیوار اصلی جهت عایق کاری در سطح آن برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به کار برده می شود,دیوار محافظ عایق کاری می نامند.

ب) دیوار محافظ در برابر ریزش

تعریف: دیواری که برای پیشگیری از ریزش خاک به داخل ساختمان و جهت جلو گیری از خرابی ساختمان به کار برده می شود,دیوار محافظ در مقابل ریزش می نامند.

                                                           اندودها

تعریف: پوشش یکنواخت سطوح داخلی و خارجی سفت کاری ( دیوارها ) را اندودکاری می نامند.

اندودها از نظر محیط خود گیری ( سفت شدن ).

الف) اندودهای هوایی ب) اندودهای آبی

الف) اندودهای هوایی:

این نوع اندودها در برابر هوا یا گرما سفت میشوند.( خود گیری خود را انجام میدهند ).

انواع اندودهای هوایی:

1- کاهگل 2- گچ کشته 3- گچ خیس خورده ( گچ آماده ) 4- گچ تیز ( گچ دستی ) 5- دوغاب گچ 6- گچ و خاک

توجه: اندودهای هوایی معمولا" در داخل ساختمان به کار برده می شود.

ب) اتدودهای آب:

اندودهایی که در برابر آب و رطوبت خودگیری خود را انجام میدهند ( سفت میشوند ).اندودهای آبی می نامند.

انواع اندودهای آبی:

1- اندود ماسه و سیمان 2- اندود ماسه و آهک و ...

توجه 1: اندودهای آبی را می توان در داخل و یا خارج ساختمان استفاده کرد.

توجه 2: ملاتی که روی سفت کاری ( دیوار ) کشیده میشود,آستر می نامند.

توجه 3: ملاتی که روی آستر کشیده میشود,رویه یا نما سازی می گویند.

                                      تاریخچه مختصر و سیر تحول تهیه نقشه

از زمانی که انسان اولیه شروع به ساختن سرپناه خود نمود معماری نیز آغاز شد.به دنبال بروز این پدیده طراحی ساختمان نیز مطرح گردید,در نتیجه نیاز به تهیهء نقشه,تعبیر و تفسیر و خواندن نقسه احساس گردید.

در حدود 4500 سال قبل,نقشه ای بر روی خشت خام بدست آمده است,که نشانگر اولین فعالیت ها در زمینهء تهیه نقشه بوده است.از جمله ساختمانهای اولیه که از روی نقشه های معماری ساخته شده اند « اهرامی که اقوام « آزتک » قدیمی ساخته اند میتوان نام برد.پیشرفت در زمینهء تهیهء نقشه تا قرن 16 میلادی سرعت جندانی نداشته است.و از قرن شانزدهم به بعد نقشه ها سال به سال دقیق تر و علمی تر شده است.در زمان ناپلئون ( در سال 1798 ),یک مهندس فرانسوی به نام گاسپارد مونژ gaspard mounge ( بنیان گذار نقشه کشی مدرن ) کتابی به نام « هندسه ترسیمی » را منتشر کرد,این کتاب اساس و پایهء نقشه کشی فنی قرار گرفت.

برای اولین بار در سال 1825 به کمک عکس نقشه تهیه شد.و کار تهیهء نقشه در عصر ما بر مبنای علوم ریاضی استوار شده و در حال چنان پیشرفتی است که دانشمندان تا کنون به کمک دستگاههای دقیق عکسبرداری,از کرهء ماه و دیگر کرات منظومهء شمسی نقشه تهیه کردند.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ اسفند۱۳۸۷ساعت ۱:۳۵ قبل از ظهر  توسط عماد الدین  |